GUSTAV vI Adolf


(Gustav VI)
(1882-1973), král Švédska. Narodil se 11. listopadu 1882 ve Stockholmu, nejstarším synem krále Gustava V. Studoval na univerzitách v Uppsale a Oslo, v roce 1902 se připojil k armádě; sloužil ve švédských a norských vojácích, v roce 1932 získal hodnost generála. V posledních letech panování jeho otce Gustav převzal naplnění rostoucí části svých královských povinností, často jako regent. On vzal trůn 29. října 1950 po smrti Gustava V. On měl rád archeologii, on shromáždil světoznámou sbírku východní keramiky. Gustav VI zemřel v Helsingborgu 15. září 1973.
REFERENCE
Historie Švédska. M., 1974 Weibull J. Krátká historie Švédska. Stockholm, 1997

Encyklopedie z Collier. Otevřená společnost. 2000.