GUSTAV vGustavovi V
(Gustav V) (1858-1950), švédský král, se narodil 16.června 1858 v Drottningholmskom paláci. Jako přímý dědic studoval ve švédských a norských školách, sloužil v armádě. Kvůli nemoci Oscara II otec Gustav často hrál jako regent. V roce 1907 se stal švédský král pod jménem Gustav V. Jako konstituční monarcha, se stal aktivním účastníkem v politickém životě země. V roce 1914, během ústavní krize, prokázal pevnost svých přesvědčení, bránící potřebu neutrality Švédska. Během druhé světové války zastával Gustav stejné postoje jako během první světové války. Byl přesvědčen o možnosti zachovat neutralitu Švédska, posílením svou vojenskou připravenost a vyzval Švédy nepodlehnout propagandou nacismu. Gustav zemřel ve Stockholmu dne 29. října 1950.
LITERATURA
Historie Švédska. M., 1974 Monarchové Evropy: Osud dynastií. M., 1996 Weibull J. Krátká historie Švédska. Stockholm, 1997

Encyklopedie z Collier. Otevřená společnost. 2000.