Gustav Adolf iv


(Gustav IV) (1778-1837), švédský král. Narozen 1. listopadu 1778 ve Stockholmu, syn Gustava III. On stal se králem v 1792, u vrcholu francouzské revoluce. V roce 1796 získal plnou moc. Nanechal si Napoleona a využil všech možností, aby zabránil šíření francouzského vlivu. V letech 1804-1806 vstoupil do anti-napoleonské koalice, ale během války ztratil švédský Pomořansko. Mír Tilsit 1807 mezi Napoleonem a Alexandrem jsem nařídil Švédsku, aby se připojil k bloku kontinentální, jinak by ji Rusko hrozilo útokem z Finska. Gustav odmítl a ruské jednotky v roce 1808 rychle zachytily téměř celé Finsko. Kvůli zoufalství v impulzivní politice krále, armáda vyšších hodností 13. března 1809 zatkla a sesadila Gustava. Král pod jménem Karel XIII byl 6. června 1809 jeho strýc, vévoda z Carlu. Gustav, který žil převážně ve Švýcarsku, pod jménem Colonel Gustafsson, zemřel v St. Gallen, 7. února 1837.
Odkazy
Historie Švédska. M., 1974 Weibull J. Krátká historie Švédska. Stockholm, 1997

Encyklopedie z Collier. Otevřená společnost. 2000.