Gongsun Long Tzu


starověké čínské filozofické pojednání do šesti kapitol, z nichž pět patří k Měsíci Gunsun (4-3 ml. Př. Nl E.), přední představitel „Jméno“ (min chia). Kapitola 1 je úvod napsaný jeho následovníky. Gunsun Lun-tzu přišel k nám v komentáři vydání Xie Xi Sheng (995-1039). Ruský jazyk je přeložen do tří kapitol - 2, 4, 5th.
Viz literaturu k článku GUNSUN LUN.

Encyklopedie Collier. Otevřená společnost. 2000.