George GROTTO


(Grote, George) (1794-1871), anglický historik starověku, se narodil v Clay Hill poblíž Bekenema (Kent) dne 17. listopadu 1794. ve věku šestnácti nastoupil jeho otec v bance nebyl schopen jít na vysokou školu, ale studoval klasické jazyky na Charterhouse lícní kosti a byl osobně seznámil s proslulými ekonomy a klavír losofami David Ricardo, John. Mill a J. Bentham. Prvním důležitým příspěvkem do jeskyně ve studiu historie starověkého Řecka byl článek kritizující knihu William Mitford Dějiny Řecka, který je zveřejněn v „Westminster Revue“ ( „Westminster Review“). Za to, že jeskyně uznáván jako autorita učenec, ale v následujících letech (1833-1841) byl členem sněmovny, vzhledem k jejich boj o moc pro parlamentní reformu a nebyl schopen dělat vědu. Proto dlouho očekávaný první díl dějin Řecka (History of Greece) se objevila pouze v roce 1846, a dvanáctá (a poslední) objem byl publikován o deset let později. Historie Groth velký úspěch, a dnes, někteří vědci se domnívají, že je to nejlepší v historii Řecka v angličtině, ale mnoho jeho části se staly zastaralé ve světle nejnovějších objevů v oblasti epigraphy a papyrologie. Grot zemřel v Londýně 18. června 1871 a byl pohřben v Westminsterském opatství.

Encyklopedie Collier. Otevřená společnost. 2000.