GRO Antoine


Gros, Antoine-Jean
(Gros, Antoine-Jean)
(1771 -1835), francouzský malíř; se narodil 16. března 1771 v Paříži. Studoval s Jacquesem Louisem Davidem. Po setkání s Napoleonem v roce 1796 v jeho centrále v Miláně napsal Gro velký a energický portrét Napoleona na mostě Arcole. Ve velkém veliteli Gro našel oba patrona a hlavní téma jeho díla. V roce 1801 namaloval Bitva Nazaretu (Nantes muzea výtvarných umění) v roce 1804 - obrázek Napoleona v nemocnici mor v Jaffa (žaluzie), a v roce 1806 - obraz bitvy Nil (Versailles). V roce 1808 Grau vytvořil jeden z nejznámějších jeho díla - Bitva u Jílového (1808), který dal krásný obrázek opuštěné zimní krajinu se nachází v ní zraněn skupiny. Ve svých pozdějších pracích - do provozu v Madridu (1809), Napoleon v přední části pyramidy a bitvy Preussisch - Jílového - výrazně snížit patos, odmítnutí původních kompozitních roztoků, a dokonce snižovat kvalitu scénické představení. S ofenzívou v období 1815 obnovy, hrdinské motivy opouštějí práci pána. Jeho cesta v umění spočívala mezi klasicismem a romantismem. Zemřel Gro v Meudon nedaleko Paříže 26. června 1835.

Encyklopedie Collier. Otevřená společnost. 2000.