GRIMM Wilhelm


Grimm, Jacob a Wilhelm
(Grimm, Jakob, 1785-1863; Grimm, Wilhelm, 1786-1859) , JACOB (RIGHT) a WILHELM GRIMM. Portrét díla Elizabeth Erichau-Bauman (1855).


němečtí filologové. Narozený v Hanau poblíž Frankfurtu nad Mohanem: Jacob - 4. ledna 1785, Wilhelm - 24. února 1786. Poté, co postupoval ze střední školy ve městě Kassel, vstoupila na univerzitě v Marburgu, Právnické fakulty. V Marburgu, Fr. Karl von Savigny (1779-1861) probudila v nich zájem o historii a filologii, a v roce 1804 Jacob šel do Paříže s ním pomáhat při hledání starověkých rukopisů. Prostřednictvím Savigny bratři se setkal s K. Brentano, kdo byl pak s Ludwig von Arnim sbíral lidové písně, legendy a příběhy. V roce 1808, Jacob se stal osobním knihovnice Jérôme Bonaparte, pak král Vestfálsku, a osm let později byl jmenován jako druhý knihovníka v Kasselu, ve stejné knihovny, kde jeho bratr sloužil jako sekretářka. Zde pracovaly až do roku 1829, daly si volný čas filologii a sbíraly pohádky a legendy. V roce 1830 bratři začal učit na univerzitě v Göttingenu, ale v roce 1837 byly zamítnuty podpisem protest proti porušení univerzitních profesorů ústavy kurfiřta Hannoveru. V roce 1840 jmenoval nový pruský král Friedrich Wilhelm IV bratry členům Berlínské akademie věd. Jeho poslední roky zasvětili především přednáškové a výzkum tím, že v roce 1852 titánském úkol sestavení slovníku německého jazyka.Po Williamova smrti v Kassel 16. prosince 1859 a smrt Jacoba v Berlíně dne 20. září 1863 tato práce pokračovala v různých skupin vědců (dokončeno v roce 1961). V roce 1812, bratři Grimmové publikoval první objem pro děti a rodiny Tales (Kinder- und Hausmrchen), kde byli schopni nejen úspěšně se množit příběhy v jejich původní jednoduchosti, ale také vyjádřit duši německého lidu. V roce 1815 byl vydán druhý svazek, v roce 1822 - třetí díl. V letech 1816-1818 publikovaly německé legendy (Deutsche Sagen). Jacob publikace patří německé gramatiky (Deutsche Grammatik, 1819-1837), kde se pokus o vytvoření přísně vědecký gramatiku všech germánských jazyků. Toto dílo, ve kterém je řeč vnímána jako něco, co se neustále vyvíjí a je neoddělitelně spjato s životem a osudy lidí, kteří udělali revoluci ve filologii. Revidované vydání prvního dílu (1822), Jakob poprvé jasně formuloval zákon pohybu souhlásek v germánský a dalších indoevropských jazyků ( „Grimmovo zákon“). Wilhelmova díla jsou spojena především s pečlivým sběrem, překladem a publikací mnoha starých textů.
REFERENCE
Grimm Ya. A V. Skazki. M., 1977 Gerstner G. Bratři Grimm. M., 1980 Skurla G. Bratři Grimm. Esej života a tvořivosti. M., 1989
Encyklopedie z Collier. Otevřená společnost. 2000.