Griffes Charles Tomlinson


(Griffes, Charles Tomlinson) (1884-1920), americký skladatel, se narodil 17. září 1884 v Elmira (New York). Studoval v Německu spolu s F. Rüferem a E. Humperdinckem; učil ve škole pro chlapce ve městě Tarrytown (NY). - až do své smrti 8. dubna 1920. Jeho nejlepší díla pro orchestr - zábava Kubla Palace Khan (Potěšení Dome of Kubla Khan) a báseň pro flétnu a orchestr (báseň Flétna a orchestr). Pro klavírní sonáty napsal skvělý večer jezero (jezeře u večer) a římské náčrtky (Roman náčrtů), podle kterého se objevil populární symfonickou báseň The White Peacock (The White Peacock). Griffy je autorem mnoha písní.

Encyklopedie Collier. Otevřená společnost. 2000.