Assiniboyn

Assiniboine
River nn Red River basa. Jezero Winnipeg; Kanada. Hydronymus od jména indického kmene Assiniboin, patřícího do skupiny Sioux, která v XVI. Století. se usadili u jezer Winnipeg a Lesnoye Sovrem. Kanada. Názvy zeměpisných světů: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.