Aramil

Aramil
město, oblast Sverdlovská . Vznikající z roku 1675 g. jako sl. u ústí řeky . Aramil (Pp Iset) . Od roku 1956 do roku 999. hory. Aramil. Hydronymum Tatarů aryamals - 'uremny' , tedy 'řeka s nivy zarostlé, listnatý les, křoviny, louky a pastviny, rákos' ... Názvy zeměpisných světů: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.