Chemická encyklopedie

View All
GEOSYNCLINAL

GEOSYNCLINAL

Velký, často rozšířena na zemský povrch, po dlouhou dobu (miliony let) Zkušenosti s ponoření v němž nahromaděný tlustou vrstvu sedimentárních a vulkanických hornin. Dva typy geosynklinu se rozlišují, vytvářejí se v různých tektonických podmínkách a liší se strukturou sedimentární sekvence: - myogeosynclin a eugeosyncline.

Encyklopedie z Collier

View All
Jean-Paul Belmondo - to je ... Co je Jean-Paul Belmondo?

Jean-Paul Belmondo

Archiv redakční rady videa. Encyklopedie Collier. Otevřená společnost. 2000.

Encyklopedie z Collier

View All
Babylon - to ... Co je Babylon?

Babel

Babel ( Babylon ), ruiny starověkého města v Mezopotámii, na levém břehu Eufratu , asi 80 km na jih od Bagdád (Irák). Známé od XXIII. Století. BC. e. V XIX-VI století. BC. e. - hlavní město Babylonie a Nové Babylonské království; v roce 331 př.nl. e. byl zajat Alexandrem Velikým, který měl v úmyslu z něj dělat jeho kapitál (zemřel tady).